GB Consulting

        UK

WYTYCZAMY ŚCIEŻKI ROZWOJU


Budujemy klarowny obraz Państwa Spółki, oparty na wnikliwej analizie ekonomiczno-finansowej. Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, mające wpływ na funkcjonowanie Spółki: warunki kapitałowe, kadrowe, logistyczne, technologiczne oraz konkurencję. Dzięki temu, możemy przedstawić Państwu strategiczne
i finansowe modele, ilustrujące możliwe ścieżki rozwoju.

DORADZTWO KAPITAŁOWE.


Analizujemy stopień wykorzystania kapitału w Spółce biorąc pod uwagę zasoby kapitałowe spółki oraz zasoby majątkowe i personalne
w spółce. Doradzamy przy wyborze formy pozyskania kapitału. Pomagamy w uzyskaniu finansowania bankowego, w poszukiwaniu inwestorów, we wprowadzaniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, w emisji obligacji.

FUZJE I PODZIAŁY SPÓŁEK.


Przeprowadzamy transakcje M&A. Nasze usługi doradcze w tym zakresie obejmują wnikliwą analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej wycenę, przygotowanie szczegółowego harmonogramu transakcji, prowadzenie poszukiwań inwestorów strategicznych, nadzór nad procesem, pomoc w trakcie negocjacji oraz przy finalizowaniu transakcji.

PRACA NA RZECZ WZROSTU WARTOŚCI

Decydując się na współpracę z nami, zyskują Państwo gwarancję pełnego zaangażowania zespołu,
w poszukiwania najkorzystniejszego rozwiązania oferowanego przez rynek. Wnikliwe analizy, plany rozwoju, oceny sytuacji spółki, wyceny bieżącej sytuacji oraz prognoza przyszłej wartości mają
na celu wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju i wzrost wartości Spółki
na rynku kapitałowym.

Przyszłość przedsiębiorstw zależy od decyzji skutecznych i efektywnych